Galutinis energijos suvartojimas 2003–2013 m. padidėjo 29 proc.
Suvartotos energijos kiekis 2003–2013 m. labiausiai kito transporto sektoriuje – padidėjo 76 proc.