Į aplinkos orą išmetamų teršalų ir suvartotos energijos kiekis, tenkantis vienam Vilniaus miesto gyventojui, padidėjo nežymiai – nuo 3,15 t. CO2e 2003 m. iki 3,42 t. CO2e 2013 m. ir nuo 13,24 MWh 2003 m. iki 16,13 MWh 2013 m. atitinkamai.