2013 m. išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekis buvo 6 proc. didesnis nei 2003 m.

Labiausiai į aplinkos orą išmetamų teršalų sumažėjo centralizuoto šilumos tiekimo ir atliekų tvarkymo sektoriuose.

2013 m. centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje ŠESD į aplinkos orą išmesta 31 proc. mažiau nei 2003 m., atliekų tvarkymo sektoriuje – 13 proc. mažiau.